Uw privacy beschermd, met de nieuwe AVG norm

Als eerste Travel Management Company van Nederland hebben wij voor de volledige organisatie het ISO certificaat 27701:2019 behaald. Hiermee voldoen wij aan de norm die voortvloeide uit internationale privacy wetgevingen uit diverse landen van de wereld, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn hier trots op! U kunt er bij ons op vertrouwen dat wij met zorg om gaan met uw privacy en uw rechten respecteren.

VCK Travel voldoet aan de meest actuele privacy standaard

Wij voldoen niet alleen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywetgeving vanaf 25 mei 2018. Maar wij bezitten nu ook het ISO 27701 certificaat. Hiermee beschermen wij de persoonlijke identificeerbare informatie van klanten en tonen wij aan dat er op een zorgvuldige manier met privacygevoelige informatie wordt omgegaan.

Wij staan bekend om onze transparantie en zorg voor privacy. In de afgelopen jaren was al gebleken dat VCK Travel privacy grotendeels geïntegreerd had in het onderdeel informatiebeveiliging. Het was dus wenselijk om hiervoor een onafhankelijk bewijs in de vorm van een ISO norm te verkrijgen. En dat is begin 2021 gelukt.

ISO 27701, de standaard voor privacy-informatie, is een uitbreiding op ISO 27001, de standaard voor informatiebeveiliging. Privacy is een grondrecht en het gaat erover dat personen de regie houden over hun gegevens en derden niet ongevraagd deze gegevens op een verkeerde manier gebruiken of verwerken. Het doel van ISO 27701 is een privacy-informatiemanagementsysteem op te zetten en deze continu te verbeteren. Dit helpt bij het beheersen van de privacyrisico’s.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, verplicht bedrijven de nodige maatregelen te nemen voor het juist verwerken (delen en bewaren) en beveiligen van privacy gevoelige persoonsgegevens.

In het privacybeleid leest u hoe wij omgaan met uw privacy gevoelige gegevens en wat uw rechten op dit gebied zijn.

ISO 27701

Ed Berrevoets
The Personal Touch
van Ed Berrevoets, Managing Director

"Transparant en innovatief: zo doen we het bij VCK Travel. Dagelijks maak ik me hard voor onze werkwijze, want alleen op deze manier kunnen we het verschil blijven maken. Dat noemen wij de Personal Touch."