Home > Privacy policy

Privacy policy

VCK Travel (onderdeel van VCK Holding B.V.) acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en de bezoekers van de website essentieel.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wanneer u gegevens aan VCK Travel verstrekt, vallen uw gegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. VCK Travel houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerken van persoonsgegevens

Voor o.a. het aanmelden op de nieuwsbrief, het geven van feedback of het invullen van het contactformulier wordt u gevraagd naar het geven van persoonlijke informatie. De persoonsgegevens die u invult, worden door VCK Travel uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrief toe te sturen, uw feedback te verwerken of uw vragen te beantwoorden.

Uw persoonsgegevens worden door VCK Travel ook gebruikt om u op de hoogte te stellen over voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van VCK Travel en door haar zorgvuldig geselecteerde partners.

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (o.a. door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) om uw persoonsgegevens te verstrekken en dat deze verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die van toepassing worden geacht.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële doeleinden.

Beveiligen van persoonsgegevens

VCK Travel heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Inzage, correctie en verwijderen van uw persoonsgegevens

Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, dan kunt u dit melden aan de afdeling Account Management via info@vcktravel.nl.

News Alert

In geval van calamiteiten tijdens een reis speelt VCK Travel een belangrijke rol als reisagent in het informeren, adviseren en handelen naar u als klant en uw reizende medewerkers. Indien medewerkers van onze klanten direct betrokken zijn bij een calamiteit, dan wordt degene die binnen de organisatie verantwoordelijk is in geval van calamiteiten en rampscenario’s, onmiddellijk op de hoogte gesteld. Indien het gaat om een algemeen rampscenario of calamiteit, versturen wij zo spoedig mogelijk informatie per e-mail naar onze News Alert abonnees, waarin wij de laatste stand van zaken vermelden. Daarnaast brengen wij u over een algemeen rampscenario of calamiteit op de hoogte via de nieuwspagina op de website van VCK Travel en via Twitter.

Als u bij een algemeen rampscenario of calamiteit middels een News Alert op de hoogte gehouden wilt worden, neem dan contact op met onze afdeling Account Management via info@vcktravel.nl.

Cookiebeleid

Op de website van VCK Travel wordt d.m.v. cookies het klikgedrag verzameld. Hiermee worden de bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan VCK Travel de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan VCK Travel haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten. Wij maken geen gebruik van niet-functionele cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een computer kunnen worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening gemakkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term cookies.

Functionele cookies

Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat je bent aangemeld op een besloten deel van de website. Bekijk hier het overzicht van de cookies waar wij gebruik van maken. Wij vermelden welke cookies wij plaatsen en het doel van de cookies. Wij maken geen gebruik van niet-functionele cookies.

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Links naar andere sites

Op de website van VCK Travel zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. VCK Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy policy, dan kunt u deze richten aan VCK Travel, Afdeling Account Management, Postbus 58417, 1040 HK Amsterdam of per e-mail aan privacy@vcktravel.nl.

Wijzigingen

VCK Travel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy.