VCK Travel: de bewuste partner

Zakenreizen organiseren betekent maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Zo zien wij het. VCK Travel is de partner die op een ethisch verantwoorde manier te werk gaat en zich bewust is van het milieu en komende generaties. U kunt dat onder meer op de volgende manieren merken:

Duurzaamheid en MVO zit in de bewustzijn van VCK Travel.

Verankerd in ons bewustzijn en onze activiteiten: people, planet en profit.

Wij minimaliseren onze footprint

Het milieu moeten we ontzien. Daarom houden we de ecologische voetafdruk van VCK Travel graag zo klein mogelijk. We nemen daartoe veel maatregelen en inmiddels veroorzaken we al ruim 50% minder CO2-uitstoot dan in voorgaande jaren. Maar we zijn er nog niet: VCK Travel heeft als doel om op termijn 100% klimaatneutraal te ondernemen.

Creëren van bewustzijn

Duurzaamheid staat centraal in het handelen van VCK Travel. Ook onze medewerkers zijn daarvan bewust. Zij printen zo min mogelijk en rijden in een schone auto (A-label, hybride-, elektrische auto). Ook onze klanten en leveranciers motiveren we om de CO2-uitstoot, bijvoorbeeld veroorzaakt door vliegen, te beperken of te compenseren.

Zorg voor het milieu, de medemens en winstgevendheid gaan volgens ethische normen uitstekend samen. Dat is de visie van VCK Travel.

Zekerheid met ISO 14001:2015-certificering

VCK Travel heeft het ISO 14001:2015-certificaat. Dit biedt de zekerheid dat wij voldoen aan wet- en regelgeving en de beheersing van milieurisico’s. De doelstellingen en initiatieven om de belasting van het milieu te reduceren zijn bovendien vastgelegd in een milieumanagementsysteem. Zo hebben wij onze ecologische impact goed in kaart en een helder doel voor ogen.

Onze prestaties gaan periodiek onder de loep: op die manier krijgen we inzicht in onze voortgang. Dit helpt ons om direct te kunnen anticiperen. Als het nodig is, sturen we ook bij. Processen en procedures moeten naadloos blijven aansluiten op onze ambities op ecologisch niveau.

In de milieubeleidsverklaring van VCK Travel leest u wat we met onze milieuzorg willen bereiken.

Het milieuplan vertelt u alles over onze inspanningen om het milieu zo min mogelijk te belasten.

ISO 14001