Uw gegevens zijn veilig bij ons

We zijn de eerste Travel Management Company die voor de volledige organisatie het ISO certificaat 27001 heeft behaald, en daar zijn we trots op! U kunt er bij ons vanuit gaan dat uw gegevens een veilig onderkomen hebben.

VCK Travel neemt AVG serieus! Wij zijn transparant, maar niet met uw data.

VCK Travel voldoet aan de meest actuele standaard voor informatiebeveiliging

Om de individuele rechten van personen te beschermen heeft VCK Travel haar bedrijfsprocessen zodanig aangepast en ingericht dat het verwerken van persoonlijke data, van zowel onze klanten als eigen personeel, adequaat beveiligd en beschermd is. Om dit te waarborgen worden persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of verzameld. De beste manier om een datalek te voorkomen is immers te zorgen dat je over zo weinig mogelijk data beschikt.

Een strikte aanpak hierin wordt binnen onze branche verwacht. Voor onze klanten is de bescherming van hun persoonlijke gegevens logischerwijs essentieel. Om te kunnen voldoen aan de gestelde verplichtingen heeft VCK Travel een informatiebeveiligings-managementsysteem ingericht, waarvoor we het certificaat ISO 27001:2013 hebben ontvangen. Hiernaast is VCK Travel PCI DSS compliant en voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze nieuwe wet is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, verplicht bedrijven de nodige maatregelen te nemen voor het juist verwerken (delen en bewaren) en beveiligen van de privacy gevoelige persoonsgegevens.

In het informatiebeveiligingsbeleid leest u hoe wij omgaan met de bescherming van privacy gevoelige gegevens.

ISO 27001

The Personal Touch
van Eric van Denderen, Commercial Director

"Wilt u kosten besparen? Dat kan. Als we het proces optimaal inrichten en gaan voor een efficiënte manier van reizen, scheelt dat gegarandeerd in de kosten. Ik adviseer u graag om het te realiseren."