ISO 22301: Altijd een excellente dienstverlening

Onze 4e ISO certificering, ditmaal voor business continuity management, hebben wij in 2019 ontvangen. Daar zijn we trots op! Het garandeert dat onze excellente dienstverlening gewaarborgd is dankzij ons gecertificeerde ‘business continuity plan’.

Een continue dienstverlening met ons gecertificeerde Business Continuity Plan

Altijd een hoge standaard

Wat er ook gebeurt of aan de hand is; wij zijn er altijd voor u en onze hoge standaard geldt ook in geval van een crisissituatie of calamiteit. Ons bedrijfscontinuïteit managementsysteem is ISO 22301:2014 gecertificeerd. Hierdoor zijn risicoverstoringen van de bedrijfsactiviteiten geminimaliseerd, zodat wij ook in moeilijke tijden gewoon draaiende blijven. VCK Travel is echt uw betrouwbare partner, altijd!

Omgaan met risico’s

VCK Travel beschouwt een goed doordachte bedrijfsvoering als vanzelfsprekend. Ongeacht de aard van risico’s, moeten deze voorkomen worden of moeten er voorzorgsmaatregelen klaar staan om met elke situatie om te gaan en de klant te kunnen blijven bedienen. Dit is ook wat onze klant van ons verwacht.

Soms worden we getroffen door een wereldwijde (crisis)situatie en ook dan is onze dienstverlening gewaarborgd. Hieronder treft u ons statement aan inzake onze dienstverlening als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Wij kunnen u garanderen dat onze dienstverlening ongewijzigd op hoog niveau blijft!

Statement VCK Travel (d.d. 3-3-2020)

De risico’s rondom het coronavirus benadrukken het belang van een goed doordachte bedrijfsvoering. De dienstverlening aan onze klanten is ook onder bijzondere omstandigheden gewaarborgd dankzij ons gedegen ‘business continuity plan’. Ons bedrijfscontinuïteit managementsysteem is ISO 22301:2014 gecertificeerd.

ISO 22301