Veel gestelde vragen over vergoedingen en compensaties

 

Wanneer heb ik recht op een vergoeding en/of verzorging?

Of u recht heeft op een vergoeding, compensatie en/of verzorging is afhankelijk van een aantal factoren. Voor een overzicht van de rechten van vliegtuigpassagiers verwijzen wij u naar de EU-regeling 261/2004.
Wanneer er sprake is van buitengewone omstandigheden, heeft u geen recht op een vergoeding maar wel recht op verzorging.

Terug naar boven

Wat houdt verzorging in?

De luchtvaartmaatschappij moet u bij bepaalde vertragingen en annuleringen verzorging aanbieden. Verzorging houdt in: eten en drinken. Ook hebt u recht op twee gratis telefoongesprekken, faxberichten of e-mails. Moet u door de vertraging in een hotel slapen? Dan moet de luchtvaartmaatschappij hiervoor zorgen. En ook voor het vervoer tussen het vliegveld en het hotel en v.v.

Terug naar boven

Is een staking een buitengewone omstandigheid?

Staakt het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij en was de staking van tevoren aangekondigd? Dan is er geen sprake van overmacht. Een luchtvaartmaatschappij heeft invloed op haar beleid en daardoor invloed op haar personeel. Doordat de staking van tevoren is aangekondigd, kan de luchtvaartmaatschappij maatregelen nemen om de overlast zo klein mogelijk te houden voor de reizigers.

Staakt het personeel onverwachts en is de staking dus niet van tevoren aangekondigd? Dan wordt dit wel als overmacht gezien.

Staakt er ander personeel zoals bijvoorbeeld luchtverkeersleiding, waardoor uw vlucht geen toestemming kan krijgen om te vertrekken? Of staakt al het personeel van de luchthaven in een algehele staking, waardoor uw vlucht niet kan vertrekken? Dan wordt dit wel gezien als overmacht.

Terug naar boven

Heb ik geen recht op vergoeding bij buitengewone omstandigheden?

In geval van een buitengewone omstandigheid hoeft de luchtvaartmaatschappij geen compensatie uit te keren. U kunt dan denken aan:

  • Politieke instabiliteit
  • Beveiligingsproblemen
  • Extreem slechte weersomstandigheden
  • Staking van luchtverkeersleiders
  • Andere stakingen die gevolg hebben voor de vluchten van de luchtvaartmaatschappij
  • Technische problemen die veroorzaakt zijn door een gebeurtenis waarop de luchtvaartmaatschappij geen invloed op kon uitoefenen.

Terug naar boven

Kan de EU-compensatie aan het bedrijf overgemaakt worden?

Compensatie volgens de EU-regeling 261/2004 mag door luchtvaartmaatschappijen uitsluitend direct aan de passagier worden uitgekeerd. Indien de passagier dit niet wenst, kan er door middel van een schriftelijke autorisatie aan de luchtvaartmaatschappij toestemming gegeven worden om de vergoeding naar de bankrekening van uw bedrijf over te maken. Op deze in het Engels opgestelde autorisatie, moeten de volgende gegevens opgenomen worden:

  • Toestemming van de passagier dat EU-compensatie rechtstreeks naar het bedrijf overgemaakt moet worden
  • Bankgegevens (IBAN, BIC en tenaamstelling) van of het bedrijf
  • Handtekening van passagier

Belangrijk! Niet elke luchtvaartmaatschappij accepteert deze autorisatie.

Terug naar boven

Welke bankgegevens heeft een leverancier nodig in geval van een vergoeding?

Een luchtvaartmaatschappij heeft altijd het IBAN, BIC en de tenaamstelling nodig om een vergoeding over te maken.

Terug naar boven

Mijn bagage is te laat, beschadigd of zoekgeraakt. Wat moet ik doen?

Vul op de luchthaven direct een PIR report (Property Irregularity Report) in. Met dit formulier kunt u een klacht indienen, kan uw zoekgeraakte bagage teruggevonden worden of kunt u aangeven waar de beschadigingen zitten. Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging of een kopie van het PIR-formulier.

Terug naar boven

De EU-regeling is niet voor mij van toepassing. Wat zijn mijn rechten?

Indien u buiten de Europese Unie vliegt en de EU-regeling niet van toepassing is, geldt  het Verdrag van Montreal. Dit verdrag regelt de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder bij internationaal luchtvervoer voor wat betreft passagiers. Wij verwijzen u voor dit verdrag naar de website van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Terug naar boven

Mijn vlucht was vertraagd of geannuleerd. Tot wanneer kan ik vragen om de vergoeding?

Dit kan tot twee jaar na de vluchtdatum.

Terug naar boven

Wanneer vervalt mijn recht op vergoeding van kosten?

Als u zelf een nieuwe vlucht of hotelovernachting boekt vanwege instapweigering, annulering of vertraging dan vervallen uw rechten op vervoers- en hotelkosten. De luchtvaartmaatschappij is dan niet in de gelegenheid gesteld om de kosten te beperken.

Terug naar boven

Welke bewijsstukken heeft een luchtvaartmaatschappij nodig om een claim te behandelen?

Voor een succesvolle klachtenafhandeling is het handig dat u alle reisbescheiden en andere relevante documenten zoals betalingsbewijzen, aankoopbonnen, creditcard afschriften etc. bewaart. Zet ook uw ervaringen op papier terwijl ze nog vers in uw geheugen zitten, zoals details over de vertraging.

Terug naar boven

Heb ik bij een non-refundable ticket recht op restitutie als een vlucht vertraagd of geannuleerd is?

Als een vlucht vertraagd of geannuleerd is, of als er een schema- of routeverandering (zoals non-stop vlucht wordt vlucht met overstap) is, kunt u volledige terugbetaling krijgen op een non-refundable ticket.

Terug naar boven

Wat zijn mijn rechten als een luchtvaartmaatschappij het vluchtschema wijzigt?

Als een luchtvaartmaatschappij veranderingen aanbrengt in het vluchtschema, dan zijn de meeste verplicht om u op een nieuwe vlucht te boeken zonder extra kosten. Als de nieuwe voorgestelde reistijden niet aanvaardbaar zijn, kunt u in aanmerking komen voor een volledige terugbetaling. Houd er rekening mee dat u waarschijnlijk toch wat moet bijbetalen, want de ticketprijzen worden hoger hoe dichter u bij de vertrekdatum komt. Dat houdt in dat uw restitutie misschien de kosten voor uw nieuwe vliegticket niet volledig dekt.

Terug naar boven

Vergoedt een luchtvaartmaatschappij bij vertraging of annulering van een vlucht de kosten van een nieuw ticket als ik op 2 separate tickets reis?

Nee. Indien er voor uw reis 2 of meer separate tickets zijn afgegeven, is de luchtvaartmaatschappij, die de vertraging of annulering veroorzaakt, niet verantwoordelijk voor het kosteloos omboeken van de volgende vlucht. U dient dan op eigen kosten een nieuw ticket te kopen.

Terug naar boven

Moet ik bij instapweigering, vertraging of annulering een voucher als compensatie accepteren?

Nee. Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht u contant uit te betalen. Dat kan direct maar ook achteraf.

Terug naar boven