Uitzonderingen inreisverbod Nederland

De inreisbeperking die sinds 18 maart jl. van kracht was in Nederland wordt aangepast. Dit is goed nieuws voor de zakelijke reizigers van buiten de EU-, Schengenlidstaten of het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse overheid heeft besloten om enkele uitzonderingen toe te staan vanwege de grote negatieve impact, het maatschappelijk en economisch belang. Uitzonderingen De inreisbeperking […]