Home > Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De site van VCK Travel is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site.

VCK Travel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.
 

VCK Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde websites, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.
 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op onze website(s). Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen.

VCK Travel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie. Indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze wordt gebruikt.


Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van onderbreking in de beschikbaarheid van de site.
 

Auteursrecht

Alle rechten berusten bij VCK Travel, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van VCK Travel worden gebruikt of gekopieerd, anders dan het downloaden, lezen, raadplegen, bekijken, invullen (van formulieren) en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.
 

Alle rechten voorbehouden