Wijziging visumaanvragen

Tot voor kort was een visumaanvraag vrij eenvoudig en waren de vragen van visum verlenende instanties primair gericht op vlucht- en paspoortgegevens. Helaas wordt er in toenemende mate om zeer persoonlijke gegevens gevraagd, die wij niet kunnen verstrekken en die wij ook niet aan uw passagiers willen vragen. Hierdoor kunnen wij feitelijk de benodigde papieren niet meer voor u invullen. Bemiddeling bij de aanvraag van een visum kunnen wij u uiteraard bieden, maar het invullen en ondertekenen van de aanvraagformulieren, dient voortaan door de aanvrager zelf te gebeuren. Voor meer informatie hierover, kijkt u op onze speciale visumpagina.

Deel deze pagina