Uitzonderingen inreisverbod Nederland

De inreisbeperking die sinds 18 maart jl. van kracht was in Nederland wordt aangepast. Dit is goed nieuws voor de zakelijke reizigers van buiten de EU-, Schengenlidstaten of het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse overheid heeft besloten om enkele uitzonderingen toe te staan vanwege de grote negatieve impact, het maatschappelijk en economisch belang.

Uitzonderingen

De inreisbeperking van reizigers die een belangrijke bijdrage leveren aan het Nederlandse bedrijfsleven, onder andere voor het midden en kleinbedrijf, en de Nederlandse topsport wordt versoepeld. De versoepelingen met betrekking tot topsporters gaan in per 14 september 2020.

Voor mensen uit het bedrijfsleven gaan de versoepelingen in per 21 september 2020 indien zij aan de volgende eisen voldoen:

 • De reiziger moet in het bezit zijn van een uitnodiging met een bevestigde afspraak met of bezoek aan een geregistreerd bedrijf in Nederland of met de NFIA:
 • Met de afspraak is urgentie gemoeid en het is noodzakelijk dat de afspraak in fysieke vorm plaatsvindt.
 • De afspraak dient aan tenminste één van de volgende voorwaarden te voldoen:
  • Met het bezoek is een potentiële directe buitenlandse investering in Nederland van significante omvang gemoeid:
   a) minimaal 5 nieuwe banen worden gecreëerd, of
   b) minimaal € 500.000 wordt geïnvesteerd.
  • Met het bezoek is een potentiële directe buitenlandse investering gemoeid die bijdraagt aan:
   a) de versterking van het Nederlandse innovatievermogen, of
   b) de verduurzaming van de Nederlandse economie, of
   c) de verdere digitalisering van de Nederlandse economie.
  • Het bezoek is van groot economisch belang voor een specifieke in Nederland gevestigde organisatie:
   a) De te bezoeken in Nederland gevestigde organisatie telt ten minste 10 fte en/of 2 miljoen jaaromzet, of
   b) het belang van het bezoek blijkt bijvoorbeeld wanneer het bezoek essentieel is voor de doorgang van de dagelijkse functionaliteiten/of behouden/of creatie van banen of het behouden en/of groeien van de omzet van het bedrijf.

Om dit aan te tonen moet de zakenreiziger een onderbouwde aanvraag indienen bij de Nederlandse ambassade in zijn of haar land. Als de ambassade de aanvraag goedkeurt, dan krijgt de reiziger een ‘Nota Verbale’ die bij de grenscontrole getoond moet worden. Ook moet diegene in het bezit zijn van een retourticket, een bevestigde hotelreservering en – indien visumplichtig – een geldig visum.

Overige sectoren

Er wordt ook voor hooggekwalificeerde professionals uit de culturele en de creatieve sector, journalisten en onderzoekers gezocht naar een aanpassing. De overheid streeft ernaar deze voorwaarden zo snel mogelijk vast te stellen, zodat ook voor deze groepen de inreisbeperking versoepeld kan worden.

Thuisquarantaine

Er is besloten de volgende reisdoelen toe te voegen aan de bestaande uitzonderingen op de thuisquarantainemaatregel; noodzakelijke dienstreizen van leden van een regering en/of ambtenaren, deelname aan topsport, noodzakelijke reizen waarmee aantoonbaar een bijdrage wordt geleverd aan het belang van de Nederlandse economie en samenleving, journalistiek, studeren over de grens (Grensstudenten), onderzoek of professionele culturele activiteiten.

De formulering van deze reisdoelen wordt nog nader gespecificeerd, zodat voor iedereen helder is wanneer sprake is van een reisdoel waarvoor de thuisquarantaine verlaten mag worden. Daarbij komt wel dat niet meer groepen mensen worden uitgezonderd van thuisquarantaine, maar dat mensen de thuisquarantaine voor specifieke doelen mogen verlaten. Een topsporter mag dus wel reizen om te sporten, en een grenswerker om te werken, maar moet zich verder wel aan de algemene leefregels van thuisquarantaine houden als hij of zij komt uit een risicogebied. Mocht de situatie in Nederland of in andere landen wijzigen, dan kan dat leiden tot een aanpassing of verscherping van de versoepelingen.

Wilt u een ticket boeken voor uw zakelijke reis of voor uw topsporters? Neem contact op met uw Travel Consultant en zij helpen u verder. Meer informatie over de reisrestricties per land treft u aan op onze website.

Bron: Rijksoverheid.nl / Luchtvaartnieuws.nl

Deel deze pagina
×

"Uitzonderingen inreisverbod Nederland"